Sunday, March 6, 2011

Minsan...

Luha sa gilid ng aking mga mata..
pilit pinipigil..pilit itinatago...
nagkukubli sa kapirasong panyo..

nagkukunwang napuwing..
sabay sisinghot at babahing...
magpapatawa, kunwari'y masaya..
pero ang totoo'y..aking pagtangis
ayaw kong ito'y makita 
mga munting anghel sa akin ay nakatabi..

No comments:

Post a CommentSearch Post...

Subscribe via email

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner