Tuesday, March 1, 2011

ANINO NG SANDALI


hindi malimot, animo'y buwang..
huwag umasa't masasaktan ka lang..
hindi na natuto, isaalanglang..


na hindi ikaw ang kanyang taglay..
Isa ka lamang himay..
Kung sya'y nalulumbay..
Darating ang oras..


Araw ay lilipas..
Maglalaho ang bukas..
Sakit ay mananatili..
Kayat anino ng sandali..
Dapat ng ipinid...

No comments:

Post a CommentSearch Post...

Subscribe via email

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner